OUTLET ŚLUBNY - markowe suknie ślubne w niskiej cenie!!!

 
 
  • NEWSLETTER

  • odwiedź nas na facebook`u

  • Sklep stacjonarny Outlet Ślubny


   ul. Jesionowa 3
   Siechnice

   Dni i godziny pracy:


   pn-pt: 10.00 - 18.00
   sob 10.00 - 14.00
  • kontakt z nami

   tel.: 500 232 657
   e-mail: info@outletslubny24.pl

  Regulamin konkursu Ślubne Szaleństwo

  05

  2016
  Regulamin konkursu Ślubne Szaleństwo

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ślubne szaleństwo” i jest zwany dalej: “Konkursem”

  2. Organizatorem Konkursu jest Outlet Ślubny 24

  3. Fundatorem nagród jest: jw.

  4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie na stronie https://www.facebook.com/outletslubny Rozpoczęcie konkursu  5.08.2016, zakończenie 21.08.2016, godz. 23.59.
  5. Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności w związku z organizacją konkursu. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

  II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
   a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
   a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
   b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w komentarzu pod grafiką konkursową – dodać komentarz opisujący wymarzoną suknię ślubną.

  III. NAGRODY

  1. Nagrodami w Konkursie są:
   I miejsce – rabat 20 % od ceny na metce
   II miejsce – rabat 15 % od ceny na metce
   III miejsce – rabat 10 % od ceny na metce
  1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który spełni wszystkie warunki obowiązkowe Konkursu.

  2. Organizator konkursu wybierze 3 Uczestników Konkursu, których odpowiedzi konkursowe zostaną najwyżej ocenione przez organizatora Konkursu – Outlet Ślubny 24. Nagrody zostaną przydzielone uczestnikom wedle decyzji Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

  3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wyniki konkursowe podane w terminie do pięciu dni roboczych po zakończeniu Konkursu, pod postem konkursowym w formie Listy Laureatów oraz organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami poprzez profil na facebooku, informując ich o przyznaniu nagrody

  4. Zdobywca nagrody zobowiązany jest do podania danych osobowych, niezbędnych do magazynowania nagrody. Zdobywca nagrody ma 7dni od ogłoszenia listy zwycięzców na podanie danych osobowych . W przypadku braku kontaktu, nagroda przepada. W miejsce Zwycięzcy, z którym nie można się skontaktować, wejdzie osoba z listy rezerwowej Zwycięzców, według kolejności przyjętej na tej liście. Brak możliwości skontaktowania się lub kontaktu ze strony Zwycięzcy konkursu oznacza utratę nagrody.

  5. Zdobywca nagrody zobowiązany jest do odebrania nagrody po wcześniejszym umówieniu się na przymiarkę, w terminie 3 tygodni od zakończenia konkursu. W przypadku nie odebrania nagrody w podanym terminie nagroda przepada.

  IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego.

  2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu lub marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

  3. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym powiadomieniu Uczestników. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.facebook.com/outletslubny

  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

  3. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

  4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
  wróć do listy aktualności
  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowywany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.